ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Aπεντόμωση

Σήμερα, τηρώντας τα διεθνώς αποδεκτά φυτοϋγειονομικά μέτρα του Υπουργείου Γεωργίας & Τροφίμων FAO/ISPM 15, η AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κατέχει για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας την πιστοποίηση του Υπουργείου, προσφέροντας στην αγορά απεντομωμένα προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί θερμική μεταχείριση (Heat Treatment) και διαθέτουν την αναγνώριση IPPC.